KALLIOMAALAUKSET
– IKKUNA MUINAISTEN IHMISTEN MAAILMAAN

Suomen kalliotaideyhdistys

Suomen Kalliotaideyhdistys ry on vuonna 2006 perustettu valtakunnallinen yhdistys, jonka kotipaikka on Ristiina.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kalliotaiteen arvostuksen lisäämistä, tunnetuksi tekemistä, säilyttämistä ja siihen liittyvän tutkimustiedon levittämistä. Yhdistyksen perustajajäsenet ovat Mikkelin Ristiina, Puumalan, Suomenniemen ja Taipalsaaren kunnat, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Ristiina-Seura ry.

Hallitus

Puheenjohtaja / Rahastonhoitaja
Marja Kauppi

Varapuheenjohtaja
Kirsi Olkkonen

Hallituksen jäsenet:

Tuula Vainikka

Teemu Turunen-Saaresti

Marjo Särkkä-Tirkkonen

Asiantuntijat (kutsuttu)
Leena Lehtinen

Erityisasiantuntija (kutsuttu)
Juhani Grönhagen

Toimintasuunnitelma

SUOMEN KALLIOTAIDEYHDISTYS RY TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016

Suomen Kalliotaideyhdistys ry on valtakunnallinen kalliotaiteen arvostusta edistävä yhdistys, jonka toiminta tähtää Suomen kalliotaiteen tunnetuksi tekemiseen, säilyttämiseen ja siihen liittyvän tutkimustiedon levittämiseen. Yhdistyksen 9. toimintakauden tärkeimpiä tehtäviä ovat jäsenhankinnan ja yhdistyksen sekä sen toiminnan tunnetuksi tekemisen lisäksi muihin yhdistyksen toimintaa tukeviin hankkeisiin osallistuminen.

1. Jäsenhankinta

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen luonnollinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, myös ulkomaalainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenistä pidetään jäsenrekisteriä. Jäsenhankintaa toteutetaan infopistein, suorin yhteydenotoin ja tapahtumiin osallistumalla.

2. Tiedotustoiminta

Yhdistyksen jäsenkunnissa ja Mikkelissä on infopisteet uusittavine esitteineen. Yhdistyksellä on omat kotisivut, joita päivitetään/uusitaan. Yhdistyksen toimintaa esitellään mm. jäsenkuntien ja Mikkelin kesätapahtumissa.

3. Kalliotaiteen edistäminen

Yhdistys osallistuu yhdistyksen toimintaa tukeviin hankkeisiin.

4. Tapahtumat

4.1. Yhdistyksen toimintaa esitellään mm. seuraavissa kesätapahtumissa:

Ristiinan kesäasukastapahtuma 26.6., Ristiinan markkinat 17.7.,

Suomenniemi-päivät 24-26.7. ja Siltakemmakat Puumalassa.

4.2. Yhdistys järjestää opastetut retket Astuvansalmen kalliomaalauksille 17.7. ja 1.8.

5. Yhteistyö

Suomen Kalliotaideyhdistys ry:n keskeinen toimintamuoto on olla mukana erilaisissa yhteistyöprojekteissa ja toteuttaa näin yhdistyksen toiminnan perusajatusta.

V. 2015 yhteistyöhankkeet:

- Kalliotaidekeskus (Ristiinan sotakoulu)

- Astuvansalmen kalliomaalausten opaste –hanke (maanomistajat, Ristiinan kunta, Ristiina-

Seura, Museovirasto, ELY/Ympäristökeskus, Maakuntaliitto, Suomen Muinaistaideseura,

Mamk, Etelä-Savon ArtAmatson ry, Someen maamiesseura).

Hankkeen sisältö: opasteet (myös vesiteitse), pysäköintipaikan ja mahd. polun kunnostaminen, virtuaaliversio polusta

- Virtuaaliversio Astuvansalmen kalliomaalauksille johtavasta polusta yhdessä Mamk:n kanssa

6. Hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan, puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

7.Talous

Yhdistyksen taloudesta on laadittu talousarvio, johon vaikuttaa toiminnan sisältö.

Ota yhteyttä

Suomen Kalliotaideyhdistys ry
Hallituksen puheenjohtaja

Marja Kauppi
Savanderintie 1 B
52830 Suomenniemi

puh. 0400 491579
marja.kauppi(at)mikkelinkuntopalvelu.fi

Liittymismaksut

Suomen Kalliotaideyhdistys ry:n liittymis- ja jäsenmaksut v. 2016

Liittymismaksut

Uudet jäsenet, kunnat/kaupungit, yhteistyökumppanit (yritykset) 1000 €

Alle 20 työntekijää 100 €

Yli 20 työntekijää 1000 €

Jäsenmaksut

Henkilöjäsenet 20 €/v

Kunnat alle 2000 asukasta 100 €/v

Kunnat yli 2000 asukasta 500 €/v

Yhteisöt 100 €/v

Yritykset alle 20 työntekijää 100 €/v

Yritykset yli 20 työntekijää 500 €/v

Kannattajajäsenet: yritys-, henkilö- ja yhteisöjäsenet 500 €/v

Lisäksi otamme sponsoritukea yhteistyökumppaneilta sopimuksen mukaan.

Ladattavat tiedostot
Maksulomake 20€
Maksulomake 100€
Esite kalliomaalauksista Ristiinassa ja Puumalassa
The rock paintings in Ristiina and Puumala
Perustajajäsenet ja Yhteistyökumppanit

Mikkelin Ristiina kunta
Suomenniemen kunta
Puumalan kunta
Taipalsaaren kunta
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Ristiina-Seura ry
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Suomen muinaistaideseura
Valokuvaaja Ismo Luukkonen
Leena Lehtinen (argeologi)